daulille

Danske førsteopdræt

 

Opdræt af en fiskeart, der ikke tidligere har været opdrættet i Danmark, præmieres af Dansk Akvarie Union med et diplom.

Dansk Akvarie Union vedligeholder i den anledning en liste over alle danske førstegangsopdræt.
 

Anmeldelse:

 • Enhver akvarist i Danmark kan, uanset tilhørsforhold til Dansk Akvarie Union, anmelde dansk førstegangsopdræt af akvariefisk. Anmeldelse skal ske til D.A.U.´s førstegangsopdrætsregistrator.
 • Anmeldelse senere end 6 måneder efter at opdrættet har fundet sted, kan ikke anerkendes.
 • Anmeldelse skal ske på de af D.A.U. udfærdigede skemaer.

Skemaer til anmeldelse af førstegangsopdræt (word):

Word-32-d Cichlider

Word-32-d Annuelle fisk

Word-32-dÆglæggende fisk (ikke cichlider)
 

Kontrol:

 • Opdrættet skal være kontrolleret 2 gange.
 • 1. gang senest 2 uger efter klækning/fødsel.
 • 2. gang når ungerne har nået "salgsklar" størrelse, dvs. når de har fået farvetegning og form, så de kan artsbestemmes, dog senest 16 uger efter klækning/fødsel.
 • Der skal være 2 kompetente kontrollanter til hver kontrol, helst de samme, men mindst den ene kontrollant skal være den samme begge gange.

Dansk Akvarie Union forbeholder sig ret til evt. at udpege yderligere kontrollanter for artsbestemmelse.
 

Offentliggørelse:

 • Anmeldelse af opdrættet skal af registrator offentliggøres på DAU's hjemmeside.
   

Protest:

 • Protesttiden er 60 dage fra offentliggørelsen på DAU's hjemmeside.

Evt. protest skal begrundes skriftligt til unionens registrator, som sørger for at give besked til DAU´s bestyrelse.

Kun anerkendte eller på anden måde klart beviste opdræt kan accepteres i forbindelse med indgivelse af protest. Protesttiden kan i tvivlstilfælde forlænges af bestyrelsen.
 

Præmiering:

 • Opdræt af fisk, der er beskrevet med et gyldigt videnskabeligt navn, præmieres med D.A.U.´s opdrætsdiplom.
 • Hvis fisk skifter navn, bliver registreringen overført til det nye navn.
 • Diplom uddeles på bestyrelsen´s foranledning, men kan ikke uddeles før tidligst 2 måneder efter opdrættets offentliggørelse på DAU's hjemmeside.

Anerkendte opdræt registreres af Dansk Akvarie Union.

Hvem er online?

Vi har 201 gæster og ingen medlemmer online

© Copyright Dansk Akvarie Union 1990-. All Rights Reserved.

pilop-2