daulille

Konkurrencer

 

Som led i Dansk Akvarie Union's bestræbelser for at udbrede kendskabet og interessen for at deltage i klub- og foreningslivet indenfor akvariehobbyen, afvikler unionen flere konkurrencer på landsplan.

Førsteopdræt

Opdræt af en fiskeart, der ikke tidligere har været opdrættet i Danmark, præmieres af Dansk Akvarie Union med et diplom.
Dansk Akvarie Union vedligeholder i den anledning en liste over alle danske førstegangsopdræt. 

Medlemskab af en akvarieforening/-klub er ikke nødvendigt for at deltage her.

Læs mere om førsteopdrætskonkurrencen 

 

NB: Ønsker du både at anmelde et førsteopdræt, og at deltage i opdrætskonkurrencen, skal opdrættet anmeldes begge steder. 

 

Opdrætskampagne

Som et led i Dansk Akvarie Unions bestræbelser for at fremme arbejdet med opdræt hos den enkelte akvarist, afholder Unionen hvert år en todelt konkurrence, dels som en individuel konkurrence om titlen som årets mesteropdrætter, og dels som en konkurrence mellem unionens foreninger og klubber om danmarksmesterskabet i opdræt. For at deltage her, skal du være medlem af en forening/klub under DAU.

Læs mere om opdrætskonkurrencen 

 

Hjemmebedømmelse

Danmarksmesterskab afholdes hvert år i en weekend ultimo marts eller primo april måned.
Datoen meddeles de enkelte medlemsforeninger 8 uger før afholdelsen.
Medlemsforeningerne meddeler 2 uger før afholdelsen, hvilke akvarier der deltager i konkurrencen.

Hver enkelt medlemsforening kan deltage med 1 akvarium i hver af klasserne.

Læs mere om hjemmebedømmelse 


Hvem er online?

Vi har 162 gæster og ingen medlemmer online

© Copyright Dansk Akvarie Union 1990-. All Rights Reserved.

pilop-2